Bơm hỏa tiễn Oshima 4OS6/11 1.5 HP

Compare

Lõi Ceramic
Chống cát tốt
Giá bao gồm motor + bơm